Massages

In mijn massagepraktijk werk ik met verschillende massagevormen. Afhankelijk van de klacht en in overeenstemming met de cliënt wordt bekeken welke vorm we toepassen.

Massage heeft naast een ontspannende werking ook fysieke invloeden:

  • op de arteriële circulatie
  • op de lymfestroom
  • op de stofwisseling
  • op de spanningstoestand van spieren en weefsels
  • het heeft een pijnverminderende werking
  • heeft een stimulerende of sederende werking
  • heeft een desquamatieve (ontschilferende) werking
  • op de lichaamstemperatuur
  • op de vochthuishouding
  • op de inwendige organen en regelsystemen